Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BIH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 10. Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 184. sjednici, održanoj 27.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI ZA

IMENOVANJE VRŠITELJA DUŽNOSTI ČLANA

NADZORNOG ODBORA GOSPODARSKOG DRUŠTVA

ARCELORMITTAL ZENICA D.O.O., ISPRED

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Daje se prethodna suglasnost za imenovanje Pelidija Mirele, vršitelja dužnosti člana Nadzornog odbora Gospodarskog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o., ispred Federacije Bosne i Hercegovine, do okončanja natječajne procedure, a najduže na vremensko razdoblje, do najviše tri mjeseca.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 799/2019

27. lipnja2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.