Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 15. Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 184. sjednici, održanoj 27.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NADZORNOM

ODBORU GOSPODARSKOG DRUŠTVA

"BH-GAS" D.O.O. SARAJEVO ZA DONOŠENJE

ODLUKE O IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI

IZVRŠNOG RAVNATELJA ZA PROIZVODNJU I

TRANSPORT PLINA

 

 

I

 

 

Daje se prethodna suglasnost Nadzornom odboru Gospodarskog društva "BH-Gas" d.o.o. Sarajevo za donošenje Odluke o imenovanju Mutapčić Rijada, vršitelja dužnosti izvršnog ravnatelja za proizvodnju i transport plina Gospodarskog društva J'BH-Gas" d.o.o. Sarajevo, na razdoblje do dvanaest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora ravnatelja društva na temelju javnog natječaja.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 798/2019

27. lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.