Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH". br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 185. sjednici, održanoj 04.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O DAVANJU

SUGLASNOSTI ZA PRIHVAĆANJE GRANT

SREDSTAVA ZA PROJEKT JAČANJA KAPACITETA ZA

MONITORING I KOORDINACIJU PROCESA EU

INTEGRACIJA U FEDERACIJI

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

U Odluci o davanju suglasnosti za prihvaćanje grant sredstava za Projekt jačanja kapaciteta za monitoring i koordinaciju procesa EU integracija u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 70/17), u točki II novčani iznos, "750 000 SEK (147.202,00 KM)" zamjenjuje se novčanim iznosom "1.230.000,00 SEK".

 

 

II

 

 

U točki 111, iza riječi "sporazum" dodaju se riječi: "i Amandman na Posebni sporazum".

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 797/2019

04. srpnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.