Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06)., Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 185. sjednici, održanoj 04.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO

 

 

I

 

 

Muameru (Husein) Ćulumu daje se ovlaštenje da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne r Hercegovine na 28. (vanrednoj) Skupštini dioničara Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obavezujućim uputstvom o načinu glasanja po pojedinim tačkama Dnevnog reda 28. (vanredne) Skupštine dioničara Privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo, zakazane za dan 12.07.2019. godine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 796/2019

04. jula 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.