Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i točke III Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija s pozicije "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 185. sjednici, održanoj 04.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O RASPODJELI SREDSTAVA UTVRĐENIH

PRORAČUNOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU

FINANCSIJA - FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANSIJA SA POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM RAZINAMA VLASTI I FONDOVIMA -KANTONI I OPĆINE" GRADOVIMA I OPĆINAMA

 

 

I

 

 

Ovom odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija na poziciji "Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" gradovima i općinama u iznosu od 1.200.000,00 KM na ime dodjele financijske pomoći, te financiranje projekata od značaja za razvoj gradova i općina.

 

 

II

 

 

Na temelju iskazanih potreba i zahtjeva, sredstva iz točke I ove odluke se raspodjeljuju na gradove i općine s pojedinačnim iznosima, kako slijedi:

 

GRAD/OPĆINA

NAMJENA

IZNOS

Čapljina

Financijska pomoć proračunu za implementaciju infrastrukturnih projekata

65.000

Čitluk

Financijska pomoć proračunu za implementaciju infrastrukturnih projekata

40.000

Dobretići

Financijska pomoć proračunu za implementaciju infrastrukturnih projekata

10.000

 

Domaljevac

Financijska pomoć proračunu za implementaciju infrastrukturnih projekata

20.000

Grude

Financijska pomoć proračunu za implementaciju infrastrukturnih projekata

40.000

 

Kiseljak

Financijska pomoć proračunu za implementaciju infrastrukturnih projekata

35.000

 

Kreševo

Financijska pomoć proračunu za implementaciju infrastrukturnih projekata

20.000

 

Kupres

 

Financijska pomoć proračunu za implementaciju infrastrukturnih projekata

40.000

 

Livno

 

Financijska pomoć proračunu za implementaciju infrastrukturnih projekata

65.000

 

Ljubuški

 

Financijska pomoć proračunu za implementaciju infrastrukturnih projekata

40.000

 

Neum

 

Financijska pomoć proračunu za implementaciju infrastrukturnih projekata

35.000

 

Odžak

 

Financijska pomoć proračunu za implementaciju infrastrukturnih projekata

20.000

 

Orašje

 

Financijska pomoć proračunu za implementaciju infrastrukturnih projekata

30.000

 

Posušje

 

Financijska pomoć proračunu za implementaciju infrastrukturnih projekata

90.000

 

Ravno

 

Financijska pomoć proračunu za implementaciju infrastrukturnih projekata

20.000

 

Stolac

 

Financijska pomoć proračunu za implementaciju infrastrukturnih projekata

235.000

 

Široki Brijeg

 

Financijska pomoć proračunu za implementaciju infrastrukturnih projekata

250.000

 

Tomislavgrad

 

Financijska pomoć proračunu za implementaciju infrastrukturnih projekata

50.000

 

Usora

 

Financijska pomoć proračunu za implementaciju infrastrukturnih projekata

20.000

 

Vitez

 

Financijska pomoć proračunu za implementaciju infrastrukturnih projekata

40.000

 

Žepče

Financijska pomoć proračunu za implementaciju infrastrukturnih projekata

35.000

 

UKUPNO

1.200.000

 

 

III

 

 

Zadužuju se korisnici sredstava iz točke II Odluke kojima se sredstva dodjeljuju u svrhu sufinanciranja projekata od značaja za gradove i općine, da izvješže o namjenskom utrošku sredstava dostave Federalnom ministarstvu financija - Federalnom ministarstvu finansija najkasnije do 30.06.2020. godine.

 

 

IV

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 789/2019

04. lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.