Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i tačke III Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija s pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" ("Službene novine Federacije BiH", broj 45/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 185. sjednici, održanoj 04.07.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O RASPODJELI SREDSTAVA UTVRĐENIH

BUDŽETOM FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2019. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU

FINANSIJA - FEDERALNOM MINISTARSTVU FINANCIJA SA POZICIJE "TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I FONDOVIMA -KANTONI I OPĆINE" GRADOVIMA I OPĆINAMA

 

 

I

 

 

Ovom odlukom se utvrđuje raspodjela sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija na poziciji "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - KANTONI I OPĆINE" gradovima i općinama u iznosu od 1.200.000,00 KM na ime dodjele finansijske pomoći, te finansiranje projekata od značaja za razvoj gradova i općina.

 

 

II

 

 

Na osnovu iskazanih potreba i zahtjeva, sredstva iz tačke I ove odluke se raspodjeljuju na gradove i općine s pojedinačnim iznosima, kako slijedi:

 

GRAD/OPĆINA

NAMJENA

IZNOS

Čapljina

Finansijska pomoć budžetu za implementaciju infrastrukturnih projekata

65.000

Čitluk

Finansijska pomoć budžetu za implementaciju infrastrukturnih projekata

40.000

Dobretići

Finansijska pomoć budžetu za implementaciju infrastrukturnih projekata

10.000

 

Domaljevac

Finansijska pomoć budžetu za implementaciju infrastrukturnih projekata

20.000

Grude

Finansijska pomoć budžetu za implementaciju infrastrukturnih projekata

40.000

 

Kiseljak

Finansijska pomoć budžetu za implementaciju infrastrukturnih projekata

35.000

 

Kreševo

Finansijska pomoć budžetu za implementaciju infrastrukturnih projekata

20.000

 

Kupres

 

Finansijska pomoć budžetu za implementaciju infrastrukturnih projekata

40.000

 

Livno

 

Finansijska pomoć budžetu za implementaciju infrastrukturnih projekata

65.000

 

Ljubuški

 

Finansijska pomoć budžetu za implementaciju infrastrukturnih projekata

40.000

 

Neum

 

Finansijska pomoć budžetu za implementaciju infrastrukturnih projekata

35.000

 

Odžak

 

Finansijska pomoć budžetu za implementaciju infrastrukturnih projekata

20.000

 

Orašje

 

Finansijska pomoć budžetu za implementaciju infrastrukturnih projekata

30.000

 

Posušje

 

Finansijska pomoć budžetu za implementaciju infrastrukturnih projekata

90.000

 

Ravno

 

Finansijska pomoć budžetu za implementaciju infrastrukturnih projekata

20.000

 

Stolac

 

Finansijska pomoć budžetu za implementaciju infrastrukturnih projekata

235.000

 

Široki Brijeg

 

Finansijska pomoć budžetu za implementaciju infrastrukturnih projekata

250.000

 

Tomislavgrad

 

Finansijska pomoć budžetu za implementaciju infrastrukturnih projekata

50.000

 

Usora

 

Finansijska pomoć budžetu za implementaciju infrastrukturnih projekata

20.000

 

Vitez

 

Finansijska pomoć budžetu za implementaciju infrastrukturnih projekata

40.000

 

Žepče

Finansijska pomoć budžetu za implementaciju infrastrukturnih projekata

35.000

 

UKUPNO

1.200.000

 

 

III

 

 

Zadužuju se korisnici sredstava iz tačke II Odluke kojima se sredstva dodjeljuju u svrhu sufinansiranja projekata od značaja za gradove i općine, da izvještaj o namjenskom utrošku sredstava dostave Federalnom ministarstvu finansija - Federalnom ministarstvu financija najkasnije do 30.06.2020. godine.

 

 

IV

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 789/2019

04. jula 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.