Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine - Sudske policije u Federaciji Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 184. sjednici, održanoj 27.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU PRODAJE MOTORNIH VOZILA

VRHOVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE - SUDSKE POLICIJE U FEDERACIJI

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Odobrava se Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine - Sudskoj policiji u Federaciji Bosne i Hercegovine prodaja motornih vozila sa sljedećim karakteristikama:

 

Red. broj

Marka vozila

Tip vozila

Godina proiz­vodnje

Broj šasije

Broj motora

1.

VOLKS-WAGEN

FURGON

2000

VW1ZZZ70ZXH059970

AEU001938

2.

VOLKS-WAGEN

FURGON

2002

VWIZZ770Z2H136966

AJA073335

3.

VOLKS-WAGEN

T5

2007

VW22ZZ7HZ8H066506

BNZ093307

4.

VOLKS-WAGEN

CADDY

2007

VW2ZZZ2KZ8X060974

BDJ072507

5.

VOLKS-WAGEN

CADDY

2007

VW2ZZZ2KZ8X049250

BDJ072338

 

 

II

 

 

Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine će izvršiti procjenu vrijednosti motornih vozila iz tačke I ove odluke i putem javnog nadmetanja -licitacije izvršiti prodaju tih vozila.

 

 

III

 

 

Novčana sredstva ostvarena prodajom motornih vozila iz tačke I ove odluke Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine uplatit će na Jedinstveni račun Trezora Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

IV

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine -Sudska policija u Federaciji Bosne i Hercegovine i Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 781/2019

27. juna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.