Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 184. sjednici, održanoj 27.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU PRODAJE 2 (DVA) MOTORNA

VOZILA FEDERALNOM MINISTARSTVU POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA

 

 

I

 

 

Odobrava se Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva prodaja l (jednog) putničkog motornog vozila sljedećih karakteristika: marka VOLKSWAGEN, tip: passat, broj šasije: WVWZZZ3CZ8P069325, broj motora: BKP281348, godina proizvodnje 2007. godine i l (jednog) terenskog motornog vozila marka: NISSAN, tip: TERRANO, broj šasije: VSKTVUR20U0567040, broj motora: TD27291081Y, godina proizvodnje 2005. godine.

 

 

II

 

 

Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine će izvršiti prodaju motornih vozila iz točke I ove odluke putem javnog nadmetanja - licitacije, uz obveznu objavu oglasa u jednim dnevnim novinama.

 

 

III

 

 

Financijska sredstva ostvarena prodajom motornih vozila iz točke I ove odluke uplatit će se na Jedinstveni račun Riznice Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 770/2019

27. lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.