Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 184. sjednici, održanoj 27.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU OVLASTI PUNOMOĆNIKU ZA

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI GOSPODARSKOG

DRUŠTVA TEHNIČKI REMONTNI ZAVOD HADŽIĆI

D.D. HADŽIĆI

 

 

I

 

 

Fahrudinu (Fadila) Smailagiću daje se ovlast da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na XXII Skupštini dioničara Gospodarskog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obvezujućom uputom o načinu glasovanja po pojedinim točkama Dnevnog reda XXII Skupštine dioničara Gospodarskog društva Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. Hadžići, zakazanoj za dan 05.07.2019. godine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 759/2019

27. lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.