Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 12/03, 34/03 i 65/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 169. sjednici, održanoj 17.01.2019.godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA IZBOR I

IMENOVANJE ZAMJENIKA DIREKTORA FINANCIJSKO-INFORMATIČKE AGENCIJE

 

 

I

 

 

Raspisuje se javni natječaj za izbor i imenovanje zamjenika direktora Financijsko-informatičke agencije.

 

 

II

 

 

Kriteriji za izbor i imenovanje iz točke I ove odluke propisani su Odlukom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje zamjenika direktora Financijsko-informatičke agencije.

 

 

III

 

 

Javni natječaj iz točke I ove odluke objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i u dva dnevna lista.

 

 

IV

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine imenovat će Povjerenstvo za provedbu postupka izbora kandidata sa zadatkom da nakon zatvaranja javnog natječaja pregleda prijave prispjele na natječaj, sačini listu sa užim izborom kandidata koji ispunjavaju kriterije za imenovanje, po potrebi prikupi dodatne informacije o kandidatima, obavi intervju sa kandidatima i nakon toga predloži federalnom ministru financija - finansija Rang listu sa najboljim kandidatima na dalje razmatranje.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 52/2019

17. siječnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.