Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 184. sjednici, održanoj 27.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU OVLASTI OPUNOMOĆENIKU ZA

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI GOSPODARSKOG

DRUŠTVA JP AUTOCESTE FEDERACIJE BiH D.O.O.

MOSTAR

 

 

I

 

 

Jadranku (Ante) Puijić daje se ovlast da, u svojstvu opunomoćenika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na 39. sjednici Skupštine JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, Premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći s obvezujućom uputom o načinu glasanja po pojedinim točkama Dnevnog reda na 39. sjednici Skupštine JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, zakazanoj za dan 27.06.2019. godine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 745/2019

27. lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.