Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 183. sjednici, održanoj 20.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI INSTITUTU ZA

MEDICINSKO VJEŠTAČENJE ZDRAVSTVENOG

STANJA ZA IZVOĐENJE RADOVA NA ADAPTACIJI

POSLOVNOG PROSTORA U UL. HARMANI H 18 L

U BIHAĆU

 

 

I

 

 

Daje se suglasnost Institutu za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja za izvođenje radova na adaptaciji poslovnog prostora koji se nalazi u ul. Harmani H 18 L u Bihaću.

 

 

II

 

 

Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja ne može od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine potraživati uložena sredstva u adaptaciju poslovnog prostora iz točke I ove odluke.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 730/2019

20. lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.