Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 183. sjednici, održanoj 20.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU OVLASTI PUNOMOĆNIKU ZA

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI GOSPODARSKOG

DRUŠTVA RMU "BANOVIĆI" D.D. BANOVIĆI

 

 

I

 

 

Amiru (Bajro) Halilčeviću daje se ovlast da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na 27., (dvadesetsedmoj) redovitoj sjednici Skupštine Gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obvezujućorn uputom o načinu glasovanja po pojedinim točkama Dnevnog reda 27. (dvadesetsedme) redovite sjednice Skupštine Gospodarskog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići, zakazane za dan 28.06.2019. godine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 714/2019

20. lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.