Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 183. sjednici, održanoj 20.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU OVLASTI PUNOMOĆNIKU ZA

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI GOSPODARSKOG

DRUŠTVA "OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE

D.O.O. SARAJEVO

 

 

I

 

 

Halki (Hasan) Balavcu daje se ovlast da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na Prvoj redovitoj Skupštini Gospodarskog društva "Operator -Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obvezujućom uputom o načinu glasovanja po pojedinim točkama Dnevnog reda Prve redovite Skupštine Gospodarskog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo, zakazane za dan 28.06.2019. godine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 712/2019

20. lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.