Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), člana 26. stav (3) Uredbe o provođenju energijskih audita i izdavanju energijskog certifikata ("Službene novine Federacije BiH", broj 87/18), na prijedlog federalnog ministra prostornog uređenja, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 182. sjednici, održanoj 10.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O NAJVIŠEM IZNOSU TROŠKOVA ZA IZDAVANJE

CERTIFIKATA I NEZAVISNU KONTROLU

ZA 2019. GODINU

 

 

I

 

 

Ovom odlukom propisuje se najviši iznos troškova "N" za izdavanje certifikata Cec i nezavisnu kontrolu k x Cepz. oprema formuli:

 

N = Cec + k x Cepz.

 

a koji ovisi o vrsti i površini zgrade, odnosno dijela zgrade, ili samostalne upotrebne cjeline za koju se izdaje energijski certifikat sve prema priloženim tabelama:

2.1.; 2.2.; i 2.3, koje su sastavni dio ove odluke (u daljem tekstu: Tabele).

Za površine između graničnih vrijednosti iskazanih u tabelama troškovi "N" za izdavanje certifikata Cec i nezavisnu kontrolu k x Cepz se određuju linearnom interpolacijom.

U površinu zgrade za koju se energijski audit vrši ne uračunava se korisna površina zaokruženih funkcionalnih cjelina zgrade koje se ne griju.

 

 

II

 

 

Iznos troškova iz tačke I ove odluke uključuje posebne vrijednosti troškova za postojeće zgrade i nove zgrade, a u odnosu na namjenu, složenost tehničkog sistema i opremu koju tehnički sistem obuhvata.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 684/2019

10. juna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.