Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 182. sjednici, održanoj 10.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOSTI ZA PROVOĐENJE

POSTUPKA PRODAJE NEKRETNINE U VLASNIŠTVU

FEDERALNOG ZAVODA ZA PENZIJSKO I

INVALIDSKO OSIGURANJE, UL. MEHMED PAŠE

KUKAVICE, BROJ 24-26, TRAVNIK

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje saglasnost Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje za provođenje postupka prodaje nekretnine u vlasništvu Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, ul. Mehmed Paše Kukavice broj 24-26, Travnik, površine 65,00 m2, metodom javne aukcije, po početnoj cijeni, u iznosu od 41.350,00 KM.

 

 

II

 

 

Prodaja nekretnine iz tačke I ove odluke izvršit će se putem Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne .i Hercegovine, a u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima, na osnovu poseb­nog ugovora zaključenog između Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, kao jedne ugovorne strane i Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao druge strane.

 

 

III

 

 

Ova odluka  stupa na snagu narednog  dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 676/2019

10. juna 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.