Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi s člankom 13. Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelo­vanjem državnog kapitala iz mjerodavnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 182. sjednici, održanoj 10.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI

NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA

"AGROKOMERC" D.D. VELIKA KLADUŠA ZA

IMENOVANJE DIREKTORA DRUŠTVA

 

 

I

 

 

Daje se prethodna suglasnost Nadzornom odboru gospodar­skog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša za imenovanje Mersada (Jahe) Hamidovića za direktora društva.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 664/2019

10. lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalič, v. r.