Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 182. sjednici, održanoj 10.06.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU OVLASTI PUNOMOĆNIKU ZA

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI GOSPODARSKOG

DRUŠTVA JP "ELEKTROPRIVREDA HZ HB" D.D.

MOSTAR

 

 

I

 

 

Jasmini (Muhamed) Pašić daje se ovlast da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na 37. (redovitoj) Skupštini Gospodarskog društva , JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne j Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći sa obvezujućom uputom o načinu glasovanja po pojedinim točkama Dnevnog reda 37. (redovite) Skupštine Gospodarskog društva JP "Elektroprivreda HZ HB" d.d. Mostar, zakazane za dan 19.06.2019. godine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH". .

 

 

V broj 667/2019

10. lipnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.