Temeljem članka 95. stavak (1) Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 181. sjednici, održanoj 30.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O UTVRĐIVANJU NOVČANIH IZNOSA KOJI ĆE SE

NAPLAĆIVATI TIJEKOM MJESECA LISTOPADA 2019.

GODINE NA TERITORIJU FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ZA "DJEČJI TJEDAN"

 

 

I

 

 

Ovorn odlukom utvrđuju se novčani iznosi koji će se naplaćivati tijekom mjeseca listopada 2019. godine na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine za "Dječji tjedan", i to:

1.      1% na prodanu voznu kartu u međumjesnom i međunarodnom željezničkom, brodskom, zračnom i autobusnom prometu;

2.      1% na poštanske pošiljke u unutarnjem prometu, izuzev na pošiljke novina i časopisa;

3.      1% na prodanu ulaznicu za kazalište, kino, druge kulturne manifestacije i sportske priredbe za koje se naplaćuju ulaznice;

4.      1% na prodani nosač slike i zvuka (CD, DVD i slično).

 

 

II

 

 

Sukladno članku 96. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18), kantonalna ministarstva financija će na prijedlog kantonalnih ministarstava nadležnih za socijalnu politiku, utvrditi način naplate novčanih iznosa i način njihovog raspoređivanja.

 

 

III

 

 

Obvezuju se kantonalne vlade da Vladi Federacije Bosne i Hercegovine najdalje do 15. siječnja naredne godine dostave izvješća o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz točke I ove odluke.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 646/2019

30. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.