Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 181. sjednici, održanoj 30.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU PRODAJE l (JEDNOG)

MOTORNOG VOZILA SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE

POSLOVE ORGANA I TIJELA FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Odobrava se Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine prodaja l (jednog) motornog vozila slijedećih karakteristika: marka i tip AUDI A6 3,0 Q, registarskih oznaka E54-T-640, Vroj šasije: WAUZZZ4G8EN088733,- broj motora CDU131165, godina proizvodnje 2013, zapremina motora 2967 cm3, snaga motora 180 KW, boja: crna.

 

 

II

 

 

Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine će izvršiti prodaju motornog vozila iz točke I ove odluke putem javnog nadmetanja - licitacije, uz obaveznu objavu oglasa u jednim dnevnim novinama.

 

 

III

 

 

Financijska sredstva ostvarena prodajom motornog vozila iz točke I ove odluke, uplatit će se na Jedinstveni račun Riznice Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 630/2019

30. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.