Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 169. sjednici, održanoj 17.01.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O UTVRĐIVANJU

KRITERIJA ZA IZBOR I NOMINOVANJE DVA ČLANA

NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA

"ZRAK" D.D. SARAJEVO, ISPRED DRŽAVNOG

KAPITALA

 

 

I

 

 

Odluka o utvrđivanju kriterija za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva "Zrak" d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", broj 76/18), prestaje da važi.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 47/2019

17. januara 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.