Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 181. sjednici, održanoj 30.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU OVLAŠTENJA PUNOMOĆNIKU ZA ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

NA SKUPŠTINI PRIVREDNOG DRUŠTVA

JP CESTE FEDERACIJE BiH D.O.O. SARAJEVO

 

 

I

 

 

Goranu (Zdravko) Buhač daje se ovlaštenje da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći s obavezujućom uputom o načinu glasanja po pojedinim taškama Dnevnog reda na Skupštini Privrednog društva JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, zakazanoj za dan 03.06.2019. godine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 612/2019

30. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.