Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 169. sjednici, održanoj 17.01.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O PONIŠTAVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA IZBOR I

NOMINOVANJE DVA ČLANA NADZORNOG ODBORA

GOSPODARSKOG DRUŠTVA "ZRAK" D.D. SARAJEVO,

ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA

 

 

I

 

 

Poništava se Javni natječaj za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "Zrak" d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala, objavljen u "Službenim novinama Federacije BiH" - oglasni dio, broj 80/18 od 10.10.2018. godine i dnevnim listovima ''Dnevni avaz" izdanje od 08.10.2018. godine i "Večernji list", izdanje od 09.10.2018. godine.

 

 

II

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

 

 

III

 

 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za izbor i nominovanje dva člana Nadzornog odbora gospodarskog društva "Zrak" d.d Sarajevo, ispred državnog kapitala ("Službene novine Federacije BiH", broj 76/18).

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 45/2019

17. siječnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.