Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 180. sjednici, održanoj 23.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O

UNUTARNJEM USTROJSTVU KAZNENO-POPRAVNOG

ZAVODA POLUOTVORENOG TIPA U SARAJEVU

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa u Sarajevu.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 606/2019

23. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.