Na temelju članka 32. St. (4) i (5) Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine kaznenim djelom ("Službene novine Federacije BiH", broj 71/14), na prijedlog direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 169. sjednici, održanoj 17.01.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O POKLONU RUČNOG ALATA I DRUGE OPREME

SLUŽBI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANA I TIJELA

FEDERACIJE BOSNE l HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine poklanja se ručni alat i druga oprema koja je trajno oduzeta presudom Kantonalnog suda u Tuzli, broj 03 O K 011879 14 K od 19.12.2014. godine, pravosnažnom sa danom 14.07.2015. godine, a za potrebe obavljanja redovnih poslova i zadataka i to kako slijedi:

1.     Aparat za varenje - crvene boje sa kaišem za nošenje -l kom

2.     Pegla marke Bosch sa pripadajućim kućištem -1 korn

3.     Baterija svijetleća za glavu - sive boje - l kom

4.     Brusilica Marke NN - crvene boje - l kom

5.     Cekular ručni - Marke Stil Saw 1200 W, crne boje - l kom

6.     Elekt. motor sa konstrukcijom za pečenje ražnja - l kom

7.     Grlo bijele boje -1 kom

8.     Hilti bušilica Marke Top Craft 626 zeleno -1 kom

9.     Hilti bušilica sa oznakom BHM -1 kom

10.   Katanac marke extra sive boje, 3 uloška cilindrične brave sa ključevima -1 kom

11.   Klemarica - marke Voler sivo - crne boje -1 kom

12.   Klin za zid-3 kom

13.   Kliješta crvene boje -1 kom

14.   Kliješta crveno-crna -1 kom

15.   Kliješta papagajke - velika - 2 kom

16.   Kliješta papagajke - mala - 2 kom

17.   Kliješta za armaturu - crvene boje -1 kom

18.   Kliješta za nitovanje - crvene boje -l kom

19.   Kliješta za željezo crvene boje -1 kom

20.   Ključ podesni H M Muilner -1 kom

21.   Ključ gedora sa produžetkom i pet različitih nastavaka -1 kom

22.   Kolut sa namotanim konopcom crveno-bijele boje - l kom

23.   Komplet imbus ključeva - 2 kom

24.   Kramp sa Pvc drškom crno-žute boje -1 kom

25.   Lampe - metalne sive sa bijelim staklom - 3 kom

26.   Lemilice - plave boje -l kom

27.   Mašina za obradu drveta - Marke Profiline YPL 1050-zeleneboje -1 kom

28.   Metalne stezaljke - raznih veličina -1 kom

29.   Metalne zakačke - 6 kom

30.   Odvijač - 3 kom

31.   Pajser-1 kom

32.   Paljena žica-1 kom

33.   Pneumatska gedora crvene boje -1 kom

34.   Potapajuća pumpa Top Craft crno - sive boje -1 kom

35.   Produžni kabal 3 rn -l kom

36.   Pvc cijevi - spojnice - zelene boje - 5 kom

37.   Razni šarafi/vijci/kuke -1 kom

38.   Račva za vodu fi 45 -1 kom

39.   Sitni alat u gajbi, razni alat -1 kom

40.   Sjekira sa drvenom drškom -1 kom

41.   Stolna bušilica EINHEL sive boje - l kom

42.   Tipl-šarafi raznih veličina -1 kom

43.   Traktorske spone plave boje - 2 kom

44.   Ubodna pila marke Bosch zelene boje - l kom

45.   Ureznice plava kutija, različitih veličina -1 kom

46.   Usisivač marke Frozini 200 W crvene boje - l kom

47.   Vaser Vage - 3 kom

48.   Ventil marke Kovina - 2 kom

49.   Voćarske niakaze crvene boje - l kom

50.   Voćarske makaze male -1 kom.

 

 

II

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom i Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 44/2019

17. siječnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.