Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. ]/94, 8/95, 58/02,

19/03, 2/06 i 8/06) i članka 21. točka 2) Zakona o igrama na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/15 i 60/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u vršenju ovlasti Skupštine Lutrije Bosne i Hercegovine, na 180. sjednici održanoj 23.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O RASPODJELI DOBITI LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2018. GODINU

 

 

I

 

 

Dobit Lutrije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu u iznosu od 950.150,00 KM, raspoređuje se za investiranje u razvoj društva, shodno prijedlogu danom u Odluci Nadzornog odbora Lutrije Bosne i Hercegovine, broj 01-35-763-2-1/19 od 28.03.2019. godine.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 600/2019

23. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.