Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br, 1/94, 8/95, 58/02,19/03,2/06 i 8/06) i člana 21. tačka 2) Zakona o igrama na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/15 i 60/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u vršenju ovlaštenja Skupštine Lutrije Bosne i Hercegovine, na 180. sjednici održanoj 23.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O RASPODJELI DOBITI LUTRIJE BOSNE I HERCEGOVINE

ZA 2018. GODINU

 

 

I

 

 

Dobit Lutrije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu u iznosu od 950.150,00 KM, raspoređuje se za investiranje u razvoj druš­tva, shodno prijedlogu datom u Odluci Nadzornog odbora Lutrije Bosne  i Hercegovine, broj 01-35-763-2-1/19 od 28.03.2019. godine.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 600/2019

23. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.