Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03,2/06 i 8/06) i članka 21. točka 1) Zakona o igrama na sreću ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/15 i 60/15), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine u vršenju ovlasti Skupštine Lutrije Bosne i Hercegovine, na 180. sjednici održanoj 23.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU LUTRIJE

BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU I DAVANJU

SUGLASNOSTI NA PLAN POSLOVANJA LUTRIJE

BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU

 

 

I

 

 

Usvaja se Izvještaj o poslovanju Lutrije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu.

 

 

II

 

 

Daje se suglasnost na Plan poslovanja Lutrije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 599/2019

23. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.