Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 180. sjednici, održanoj 23.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU PRODAJE PUTNIČKOG

MOTORNOG VOZILA FEDERALNOM MINISTARSTVU

RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

 

 

I

 

 

Odobrava se Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetniš­tva i obrta prodaja putničkog motornog vozila slijedećih karakteristika: ŠKODA OCTAVIA, godina proizvodnje 2006., broj šasije TMBBS21Z07S150216, broj motora BJB210077, snaga motora 77 kW, radna zapremina 1896 cm3, boja siva, reg. oznaka 328-M-254, inventurni broj 70714.

 

 

II

 

 

Prodaju vozila iz točke I ove odluke provest će Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, u suradnji sa Federalnim ministarstvom razvoja, poduzetništva i obrta i to putem javnog nadmetanja - licitacije, uz obaveznu objavu oglasa u jednim dnevnim novinama.

 

 

III

 

 

Financijska sredstva ostvarena prodajom vozila iz točke I ove odluke, uplatit će se na Jedinstveni račun Trezora Federacije Bosne i Hercegovine i predstavljat će prihod Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

IV

 

 

Nakon izvršene prodaje Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta izvršit će isknjižavanje putničkog motornog vozila iz točke I ove odluke iz knjigovodstva osnovnih sredstava Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 595/2019

23. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.