Na osnovu člana 19. slav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 180. sjednici, održanoj 23.05.2019. godine, donosi

 

 

 O D L U K U

 

O DAVANJU SAGLASNOSTI OPĆINI VISOKO ZA

USTUPANJE NA PRIVREMENO KORIŠTENJE

KASARNE "VRATNICA" ZA POTREBE MJESNE

ZAJEDNICE VRATNICA

 

 

I

 

 

Daje se saglasnost Općini Visoko da, u skladu sa odredbom člana 4. Ugovora o regulisanju obaveza plaćanja naknade za komunalne usluge i održavanje infrastrukture kasarne "Vratnica", broj 01-23-480/13 od 12.02.2019. godine, može predmetnu kasarnu ustupiti na privremeno korištenje Mjesnoj zajednici Vratnica, na period važenja Odluke o davanju na privremeno korištenje kasarne "Vratnica" Općini Visoko ("Službene novine Federacije BiH", broj 6/19).

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 594/2019

23. maja 2019; godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.