Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 10. Uredbe o vršenju ovlaštenja u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 180. sjednici održanoj 23.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA

IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI ČLANA

NADZORNOG ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA

"KTK VISOKO" D.D. VISOKO

 

 

I

 

 

Daje se prethodna saglasnost za imenovanje Pavlović Zvonimira vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Privrednog društva "KTK Visoko" d.d. Visoko, najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 587/2019

23. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.