Na osnovu člana 32. st. (4) i (5) Zakona o oduzimanju nezakonito stečene imovine krivičnim djelom ("Službene novine Federacije BiH", broj 71/14), na prijedlog direktora Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 169. sjednici, održanoj 17.01.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O POKLONU RUČNOG ALATA I DRUGE OPREME

SLUŽBI ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ORGANA I TIJELA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine poklanja se ručni alat i druga oprema koja je trajno oduzeta presudom Kantonalnog suda u Tuzli, broj 03 O K. 011879 14 K od 19.12.2014. godine, pravosnažnom sa danom 14.07.2015. godine, a za potrebe obavljanja redovnih poslova i zadataka i to kako slijedi:

1.     Aparat za varenje - crvene boje sa kaišem za nošenje - l kom

2.     Pegla marke Bosch sa pripadajućim kućištem - l kom

3.     Baterija svijetleća za glavu - sive boje - l kom

4.     Brusilica Marke NN - crvene boje - l kom

5.     Cekular ručni - Marke Stil Saw 1200 W, crne boje - l kom

6.     Elekt. motor sa konstrukcijom za pečenje ražnja - l kom

7.     Grlo bijele boje -1 kom

8.     Hilti bušilica Marke Top Craft 626 zeleno - l kom

9.     Hilti bušilica sa oznakom BHM - l kom

10.   Katanac marke extra sive boje, 3 uloška cilindrične brave sa ključevima - l kom

11.   Klemarica - marke Yoier sivo-crne boje -1 kom

12.   Klin za zid- 3 kom

13.   Kliješta crvene boje - l kom

14.   Kliješta crveno-crna - 1 kom

15.   Kliješta papagajke - velika - 2 kom

16.   Kliješta papagajke-mala - 2 kom

17.    Kliješta za armaturu - crvene boje - 1 kom

18.   Kliješta za nitovanje - crvene boje - 1 kom

19.    Kliješta za željezo crvene boje - l kom

20.    Ključ podesni H M Muilner -1 kom

21.    Ključ gedora sa produžetkom i pet različitih nastavaka - l kom

22.    Kolut sa namotanim konopcem crveno - bijele boje -1 kom

23.    Komplet imbus ključeva - 2 kom

24.    Kramp sa pvc drškom crno-žute boje - l kom

25.    Lampe - metalne.sive sa bijelim staklom - 3 korn

26.    Lemilice - plave boje - l kom

27.    Mašina za obradu drveta - Marke Profiline YPL 1050 -zelene boje -1 kom

28.    Metalne stezaljke - raznih veličina - 1 kom

29.    Metalne zakačke - 6 kom

30.    Odvijač - 3 kom

31.    Pajser - l kom

32.    Paljena žica - 1 kom

33.    Pneumatska gedora crvene boje - 1 kom

34.    Potapajuća pumpa Top Craft crno - sive boje - 1 kom

35.    Produžni kabal 3 m - l kom

36.    Pvc cijevi - spojnice - zelene boje - 5 kom

37.    Razni šarafi/vijci/kuke - 1 kom

38.    Račva za vodu ti 45 - l kom

39.    Sitni alat u gajbi, razni alat - l kom

40.    Sjekira sa drvenom drškom - l kom

41.    Stolna bušilica EINHEL sive boje - 1 kom

42.    Tipl šarafi raznih veličina - l kom

43.    Traktorske spone plave boje - 2 kom

44.    Ubodna pila marke Bosch zelene boje - l kom

45.    Ureznice plava kutija, različitih veličina - 1 kom

46.    Usisivač marke Frozini 200 W crvene boje - l kom

47.    Vaser Vage - 3 kom

48.    Ventil marke Kovina - 2 kom

49.    Voćarske makaze crvene boje - 1 kom

50.    Voćarske makaze male - l kom.

 

 

II

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom i Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 44/2019

17. januara 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.