Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 180. sjednici, održanoj 23.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA

IMENOVANJE ČLANA ODBORA ZA REVIZIJU

PRIVREDNOG DRUŠTVA ENERGOPETROL D.D.

SARAJEVO, ISPRED DRŽAVNOG KAPITALA

 

 

I

 

 

Daje se prethodna saglasnost za imenovanje Aide Soko, člana Odbora za reviziju privrednog društva Energopetrol d.d. Sarajevo, ispred državnog kapitala.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 577/2019

23. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.