Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i S/06), a u vezi sa članom 54. Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 179. sjednici, održanoj 16.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU OVLAŠTENJA PREMIJERU FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE ZA POTPISIVANJE

PUNOMOĆI UPRAVI PRIVREDNOG DRUŠTVA

"OPERATOR - TERMINALI FEDERACIJE" D.O.O.

SARAJEVO ZA POKRETANJE I UKNJIŽBU IMOVINE

NA TERMINALIMA TEČNIH TERETA BIHAĆ, BLAŽUJ,

MOSTAR I ŽIVINICE

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ovlašćuje premijera Federacije Bosne i Hercegovine da u ime Federacije Bosne i Hercegovine potpiše punomoć Upravi Privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za poduzimanje svih radnji iz tačke I Odluke o davanju saglasnosti Upravi Privrednog društva "Operator - Terminali Federacije" d.o.o. Sarajevo za pokretanje i uknjižbu imovine na terminalima tečnih tereta Bihać, Blažuj, Mostar i Živinice ("Službene novine Federacije BiH", br. 3/17 i 84/18).

 

 

II

 

 

Punomoć Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, broj 03-02-1051/2018 od 25.10.2018. godine, opoziva se.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 564/2019

16. maja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.