Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 169. sjednici, održanoj 17.01.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU OVLASTI PUNOMOĆNIKU ZA

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE ODNOSNO GOSPODARSKOG

DRUŠTVA "FABRIKA DUHANA MOSTAR" D.D.

MOSTAR PRED SUDOM U SPLITU, STALNA SLUŽBA U

MAKARSKOJ

 

 

I

 

 

Ovlašćuje se advokat Darko Marjanović iz Zagreba, Pavla Hatza 10, za zastupanje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine odnosno gospodarskog društva "Fabrika duhana Mostar" d.d. Mostar u nastavku sudskog spora koji se vodi pod poslovnim brojem P-1974115 pred Općinskim sudom u Splitu, Stalna služba u Makarskoj, u postupku priznavanja strane sudske odluke i to presude Općinskog suda u Mostaru broj 07 58 P 019835 00 P od 22.08.2012. godine, vezano za nekretninu koja se nalazi u Republici Hrvatskoj (Gradac), za koju je "Fabrika duhana Mostar" d.d. Mostar iskazala potraživanje u svom pasivnom podbilansu.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, premijer Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje punomoći advokatu Darku Marjanoviću iz Zagreba, Pavla Hatza 10 za zastupanje u sudskom sporu iz točke I ove odluke.

 

 

III

 

 

Zadužuje se Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za isplatu troškova advokatu Darku Marjanoviću iz Zagreba, Pavla Hatza 10 za zastupanje u sudskom sporu iz točke I ove odluke.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 41/2019

17. siječnja2019, godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.