Na temelju članka 3. stavak (2) i članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 179. sjednici, održanoj 16.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU NA KORIŠTENJE l (JEDNOG)

SLUŽBENOG PUTNIČKOG AUTOMOBILA

FEDERALNOJ NOVINSKOJ AGENCIJI - FENA

 

 

I

 

 

Daje se na korištenje l (jedan) službeni putnički automobil Federalnoj novinskoj agenciji - FENA, koji se vodi u evidenciji stalnih sredstava Federalnog ministarstva zdravstva slijedećih karakteristika: CITROEN C3 SX PACK HDI, dizel, registracijskih oznaka: E07-T-329, godina proizvodnje: 2007, broj šasije: VF7FC8HZC28874088, broj motora: FD941797858, zapremina motora: 1398 ccm, snaga motora: 50 KW, boja: plava.

 

 

II

 

 

Sve troškove za vrijeme korištenja vozila, uključujući registraciju, kasko osiguranje, gorivo, redovne i vanredne servise, eventualne štete na vozilu i sve ostale vanredne troškove, snosi korisnik vozila.

 

 

III

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalna novinska agencija - FENA i Federalno ministarstvo zdravstva, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 559/2019

16. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.