Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 9. stavak (1) Uredbe o vršenju ovlaštenja u gospodarskim društvima sa učešćem državnog kapitala iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 20/16, 3/17, 9/17, 69/17 i 96/17), na prijedlog Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 178. sjednici, održanoj 09.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA IZBOR I

NOMINIRANJE TRI ČLANA NADZORNOG ODBORA

JAVNOG PODUZEĆA NACIONALNI PARK "UNA"

D.O.O. BIHAĆ

 

 

I

 

 

Pokreće se postupak raspisivanja Javnog natječaja za izbor i nominiranje tri člana Nadzornog odbora Javnog poduzeća Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać.

 

 

II

 

 

Postupak iz točke I ove odluke provest će Povjerenstvo za provođenje postupka izbora kandidata za članove Nadzornog odbora Javnog poduzeća Nacionalni park "Una" d.o.o. Bihać ("Službene novine Federacije BiH", broj 104/18), koje je imenovala Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, sa zadatkom da sačini listu kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete i zapisnik koji sadrži sve aktivnosti i radnje obavljene od strane povjerenstva. Listu kandidata i zapisnik sa kopijom svih prijava kandidata i dostavljenih dokaza, povjerenstvo je dužno dostaviti Vladi Federaciji Bosne i Hercegovine na izbor i imenovanje.

 

 

III

 

 

Javni natječaj iz točke I ove odluke objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" i dnevnom tisku "Dnevni avaz.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 525/2019

09. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.