Na temelju članka 46. stavak (3) Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 178. sjednici, održanoj 09.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O OTPISU ZASTARJELIH POTRAŽIVANJA

FEDERALNOG MINISTARSTVA PRAVDE PREMA

KUPCIMA ČASOPISA "PRAVNA MISAO"

ZA 2016. GODINU

 

 

I

 

 

Odobrava se otpis zastarjelih potraživanja Federalnog ministarstva pravde prema kupcima časopisa "Pravna misao" za 2016. godinu u ukupnom iznosu od 510,00 KM.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 480/2019

09. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.