Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 169. sjednici, održanoj 17.01.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O

UNUTARNJEM USTROJSTVU I SISTEMATIZACIJI

RADNIH MJESTA FEDERALNE NOVINSKE AGENCIJE

 

 

I

 

 

Daje se suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Federalne novinske agencije, koji je donio Upravni odbor Federalne novinske agencije.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH",

 

 

V broj 27/2019

17. siječnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.