Na temelju članka 8. stavak (2) Zakona o autocesti na Koridoru Vc ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/13), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 169. sjednici, održanoj 17.01.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O IZUZIMANJU I PROMJENI NAMJENE ZEMLJIŠTA

ZA POTREBE GRAĐENJA AUTOCESTE NA KORIDORU

Vc, DIONICA TARČIN - IVAN

 

 

I

 

 

Izuzima se šumsko zemljište i mijenja se njegova namjena u građevinsko zemljište, za potrebu građenja autoceste na Koridoru Vc, dionica Tarčin - Ivan na katastarskim česticama prikazanim u prilogu ove odluke.

 

 

II

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Autoceste Federacije BiH, svatko u okviru svojih zakonom utvrđenih nadležnosti.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 26/2019

17. siječnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.