Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i na osnovu članka 15. Uredbe o vršenju ovlasti u gospodarskim društvima sa sudjelo­vanjem državnog kapitala iz mjerodavnosti Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH". br. 20/16, 3/17,

9/17, 69/17 i 96/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 177. sjednici, održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI

NADZORNOM ODBORU CESTE D.D. MOSTAR ZA

IMENOVANJE VRŠITELJA DUŽNOSTI ČLANA

UPRAVE DRUŠTVA

 

 

I

 

 

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje prethodnu suglasnost Nadzornom odboru Ceste d.d. Mostar za imenovanje vršitelja dužnosti člana Uprave društva, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremensko razdoblje do dvanaest (12) mjeseci, počevši od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine društva o imenovanju vršitelja dužnosti člana Uprave društva i to:

1.     Ivan Brkić - v.d. izvršni direktor za računovodstvo i financije.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 453/2019

25. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.