Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 178. sjednici, održanoj 09.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU OVLASTI PUNOMOĆNIKU ZA

ZASTUPANJE VLADE FEDERACIJE BOSNE I

HERCEGOVINE NA SKUPŠTINI GOSPODARSKOG

DRUŠTVA JP AUTOCESTE FEDERACIJE BiH D.O.O.

MOSTAR

 

 

I

 

 

Jadranku (Ante) Puljiću daje se ovlast da, u svojstvu punomoćnika, zastupa Vladu Federacije Bosne i Hercegovine na 37. sjednici Skupštine Gospodarskog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.

 

 

II

 

 

Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine, ovlašćuje se za potpisivanje pojedinačne prijave i punomoći s obvezujućom uputom o načinu glasovanja po pojedinim točkama Dnevnog reda na 37. sjednici Skupštine Gospodarskog društva JP Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar, zakazanoj za dan 10.05.2019. godine.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 451/2019

09. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.