Na temelju članka 3. stavak (2) i članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 178. sjednici, održanoj 09.05.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU NA KORIŠTENJE l (JEDNOG)

SLUŽBENOG PUTNIČKOG AUTOMOBILA KABINETU

POTPREDSJEDNIKA FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Daje se na korištenje Kabinetu potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine 1103 - Dunović Milanu, l (jedan) službeni putnički automobil koji se vodi u evidenciji stalnih sredstava Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine sljedećih karakteristika: marka i tip: Škoda Octavia 2,0 TDl, registracijskih oznaka: J97-K-206, godina proizvodnje: 2014, broj šasije: TMBAJ4NE6F0082483, broj motora: CKF261471, zapremina motora: 1968 cm3, snaga motora: 110 KW, boja: crna.

 

 

II

 

 

Sve troškove za vrijeme korištenja vozila, uključujući registraciju, kasko osiguranje, gorivo, redovne i vanredne servise, eventualne štete na vozilu i sve ostale vanredne troškove, snosi korisnik vozila.

 

 

III

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Kabinet potpredsjed­nika Federacije Bosne i Hercegovine 1103 i Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 449/2019

09. svibnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.