Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 177. sjednici, održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI OPĆINI ŽIVINICE ZA

USTUPANJE PISTE U BIVŠOJ VOJARNI CILJUGE

 

 

I

 

 

Daje se suglasnost Općini Zivinice da pistu u bivšoj vojarni "Ciljuge" može ustupiti na privremeno korištenje Auto Moto Klubu "Bad Boys" Zivinice u periodu 13. i 14. travnja 2019. godine, bez naknade.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 422/2019

25. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v, r.