Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 177. sjednici, održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU PRODAJE 2 (DVA) MOTORNA

VOZILA SLUŽBE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

ORGANA I TIJELA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Odobrava se Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine prodaja 2 (dva) motorna vozila sljedećih karakteristika:

- marka ŠKODA tip: Octavia 1,9 TDI, registarske oznake: O72-E-320, broj šasije: MBB.P41U838705776, broj motora: AHF502518, godina proizvodnje: 2003.

- marka ŠKODA tip: Octavia 1,9 TDI, registarske oznake: E92-T-979, broj šasije: TMBBP41U438705726, broj motora: AHF502528, godina proizvodnje: 2003.

 

 

II

 

 

Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine će izvršiti prodaju motornih vozila iz tačke I ove odluke putem javnog nadmetanja - licitacije, uz obaveznu objavu oglasa u jednim dnevnim novinama.

 

 

III

 

 

Finansijska sredstva ostvarena prodajom motornih vozila iz tačke I ove odluke uplatit će se na Jedinstveni račun Trezora Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

IV

 

 

Nakon izvršene prodaje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će izvršiti isknjižavanje motornih vozila iz Glavne knjige Trezora.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 416/2019

25. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.