Na temelju članka 19, stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi točke III stavak (2) Odluke o osnivanju posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine i načinu korištenja novčanih sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 17/17), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 136. žurnoj sjednici, održanoj 30.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU RASPODJELE DIJELA NOVČANIH

SREDSTAVA OSTVARENIH PRODAJOM PODUZEĆA

IZ NADLEŽNOSTI AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU U

FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE OPĆINI

JABLANICA

 

 

I

 

 

Ovom odlukom Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, u funkciji Skupštine Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, odobrava da se iz sredstava ostvarenih prodajom poduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine koja su deponirana na transakcijskom računu posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, otvorenog kod Centralne banke Bosne i Hercegovine doznače sredstva Općini Jablanica u visini od 475.000,00 KM, u svrhu kupovine nekretnina Gospodarskog društva GRANIT d,d. Jablanica - u stečaju, po temelju Zaključka Općinskog suda u Konjicu donesenog u postupku licitacije prodaje imovine ovog gospodarskog društva.

 

 

II

 

 

Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine i Općina Jablanica potpisat će ugovor o realiziranju dodijeljenih grant sredstava, kojim će biti precizno definirana prava i obveze ugovornih strana.

 

 

III

 

 

Općina Jablanica će informirati Vladu Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno Skupštinu Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine o stanju i realiziranju sredstava iz točke I ove odluke najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana doznačavanja ovih sredstava.

 

 

IV

 

 

Za realiziranje ove odluke zadužuju se Razvojna banka Federacije Bosne i Hercegovine i Općina Jablanica, svatko u okviru svoje nadležnosti.

 

 

V

 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 433/2019

30. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v. r.