Na osnovu člana 3. stav (2) i člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 177. sjednici, održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU NA KORIŠTENJE l (JEDNOG)

SLUŽBENOG PUTNIČKOG AUTOMOBILA

FEDERALNOJ NOVINSKOJ AGENCIJI - FENA

 

 

I

 

 

Daje se na korištenje l (jedan) službeni putnički automobil Federalnoj novinskoj agenciji - FENA koji se vodi u evidenciji stalnih sredstava Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine sljedećih karakteristika: FORD Fusion 1,4 TDCi, dizel, registracijskih oznaka: A14-T-624, godina proizvodnje: 2010, broj šasije: WFOUXXGAJUAP47234, broj motora: AP47234, zapremina motora: 1399 ccm, snaga motora: 50 KW, boja: bijela.

 

 

II

 

 

Sve troškove za vrijeme korištenja vozila, uključujući registraciju, kasko osiguranje, gorivo, redovne i vanredne servise, eventualne štete na vozilu i sve ostale vanredne troškove, snosi korisnik vozila.

 

 

III

 

 

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalna novinska agencija - FENA i Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine, svako u okviru svoje nadležnosti.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 417/2019

25. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.