Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 177. sjednici, održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA ZAKLJUČIVANJE

UGOVORA O IZVANSUDSKOJ NAGODBI ZA IZVRŠENJE FINANCIJSKOG POTRAŽIVANJA PREMA JAVNOM PODUZEĆU "VODOVOD I KANALIZACIJA"

D.O.O. ZENICA NA TEMELJU PRESUDE

KANTONALNOG SUDA U SARAJEVU KOJA JE

PREINAČENA PRESUDOM VRHOVNOG SUDA

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Daje se suglasnost za zaključivanje Ugovora o izvansudskoj nagodbi između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koju zastupa Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Javnog poduzeća "Vodovod i kanalizacija" d.o.o. Zenica, za izvršenje financijskog potraživanja koje je utvrđeno Presudom Općinskog suda u Sarajevu broj 09 65 Ps 014333 03 Ps od 02.10.2012. godine, Presudom Kantonalnog suda u Sarajevu broj 65 O Ps 014333 13 Pž od 21.05.2013. godine i Presudom Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj 65 O Ps 014333 13 Rev od 26.06.2014. godine.

 

 

II

 

 

Za potpisivanje Ugovora o izvansudskoj nagodbi iz točke I ove odluke, ovlašćuje se federalni ministar financija - federalni ministar finansija.

 

 

II

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 402/2019

18. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.