Na temelju članka 19. stavak (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 177. sjednici, održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O ODOBRAVANJU PRODAJE l (JEDNOG) MOTORNOG

VOZILA USTAVNOM SUDU FEDERACIJE

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I

 

 

Odobrava se Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercego­vine prodaja l (jednog) motornog vozila slijedećih karakteristika: marka WV, tip: passat, broj šasije: WVWZZZ3CZ89000150, broj motora: BKP262374, godina proizvodnje: 2007.

 

 

II

 

 

Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine izvršit će prodaju motornog vozila iz točke I ove odluke putem javnog nadmetanja - licitacije, uz obveznu objavu oglasa u jednim dnevnim novinama.

 

 

III

 

 

Financijska sredstva ostvarena prodajom motornog vozila iz točke I ove odluke uplatit će se na Jedinstveni račun Trezora Federacije Bosne i Hercegovine.

 

 

IV

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 403/2019

25. travnja 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, v, r.