Na osnovu člana 115. stav (2) Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 35/05), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 177. sjednici održanoj 25.04.2019. godine, donosi

 

 

O D L U K U

 

O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA

JU BIBLIOTEKA SARAJEVA

 

 

I

 

 

JU Biblioteka Sarajeva daju se u zakup, na period od 5 godina, poslovni prostori u Sarajevu, u ulici Grbavička broj 33 i Džemala Bijedića broj 66 za obavljanje registrovane djelatnosti u iznosu od 5,00 KM/m² bez uracunatog poreza na dodatu vrijednost.

 

 

II

 

 

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine da sa JU Biblioteka Sarajeva zaključi ugovore o zakupu poslovnih prostora navedenih u tački I ove odluke.

 

 

III

 

 

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u

"Službenim novinama Federacije BiH".

 

 

V broj 394/2019

25. aprila 2019. godine

Sarajevo

 

Premijer

Fadil Novalić, s. r.